sobota, 11 czerwca 2011

2 łużycka dywizja artylerii

2 łużycka dywizja artylerii

Druga Łużycka Dywizja Artylerii sformowana została w rejonie Włodawy na podstawie rozkazu Nr 8 Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego z dnia 20 sierpnia
1944 roku. Dowódcą dywizji został gen. bryg. B. Nesterowicz, natomiast szefem sztabu płk S. Dwornicki. W jej skład wchodziły : 6 Brygada Artylerii Lekkiej, 7 Brygada Artylerii Haubic i 8 Brygada Artylerii Ciężkiej. Zaprzysiężenie jednostki nastąpiło 14 grudnia 1944 roku we Włodawie.Przegrupowanie Dywizji z Włodawy do Radomia odbyło się po kontrolnym ostrym strzelaniu pod koniec stycznia 1945. 12 lutego 1945 podporządkowano 2. ŁDA pod dowództwo 1. Frontu Białoruskiego i przedyslokowano w rejon Człopa. Przez Łódź, Gniezno, Wągrowiec, Czarnków wyruszyła na front i w dniu 27 lutego ześrodkowała się w rejonie Człopy. W okresie od 1 do 15 marca wspierała walki radzieckiej 3 Armii Uderzeniowej, 47 Armii i 1 Armii Pancernej na Pomorzu Zachodnim (w rejonie Drawna, Chlebowa, Łobza, Reska, Trzebiatowa i Szczecina Dąbia). 21 marca po zdobyciu przedmościa Szczecina (co nastąpiło dzień wcześniej) została podporządkowana dowódcy 1 Frontu Ukraińskiego.

W następnych dniach (od 21 do 28 marca) dokonała przemarszu trasą: Pyrzyce – Myślibórz – Świebodzin – Sulechów – Rawicz – Trzebnica i ześrodkowała się w rejonie Zawoni (25 km na północ od Wrocławia). 4 kwietnia została podporządkowana dowódcy 2 Armii Wojska Polskiego i w jej składzie brała udział w operacji berlińskiej i praskiej. W uznaniu dla toczonych na Łużycach walk otrzymała na mocy rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego miano „Łużyckiej”.

16 kwietnia 1945 r. 2 Armia Wojska Polskiego rozpoczęła forsowanie Nysy Łużyckiej. Dywizja wspierała działania 2. Armii kładąc ogień artyleryjski na niemieckie stanowiska ogniowe. Po przekroczeniu Nysy Łużyckiej prowadziła działania przełamania obrony rzeki Weisser Schöps i kanału Neu Graben.18 kwietnia 1945 2. ŁDA uczestniczyła w przełamaniu uderzenia zgrupowania pancernego feldmarszałka Schörnera w rejonie Wehrkirch. Po przełamaniu sił niemieckich jednostki rozpoczęły pościg za uciekającymi pododdziałami feldmarszałka w kierunku Drezna. W dniach 22 kwietnia - 5 maja 1945 2. ŁDA brała udział w walkach w rejonie Budziszyna. 2. ŁDA wzięła udział w operacji praskiej prowadząc szereg działań pościgowych i wspierając inne jednostki 2. AWP. Szlak bojowy 2. Łużyckiej Dywizji Artylerii zakończył się 11 maja 1945 w rejonie Ulbersdorf.

Na wyposażeniu dywizji znajdowało się następujące uzbrojenie
72 armaty 76 mm Zis-3;
60 haubic 122 mm;
36 haubicoarmat 152 mm
3897 kb i kbk;
168 rusznic ppanc;
85 karabinów maszynowych;
534 samochody;
45 traktorów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz