sobota, 10 września 2011

Ernst Röhm

Ernst Röhm 

Ernst Röhm był szefem sztabu bojówek partii hitlerowskiej SA, którymi nominalnie dowodził sam Hitler. W 1934 r. SA osiągnęły liczebność 4 milionów zorganizowanych, umundurowanych i w większości uzbrojonych SA-manów. Po objęciu władzy przez NSDAP pseudoradykalne hasła głoszone przez SA, wysuwane w szeregach tej organizacji żądanie „drugiej rewolucji"
(sprowadzającej się do obłowienia kosztem warstw posiadających) oraz aspiracje Röhma do podporządkowania sobie Reichswehry. co budziło zdecydowaną niechęć armii, stawały się dla Hitlera coraz bardziej niewygodne. Spodziewając się rychłej śmierci sędziwego prezydenta Rzeszy Hindenburga i potrzebując do zdobycia pełni władzy poparcia armii, Hitler zdecydował się uczynić przyjazny gest wobec Reichswehry i zarazem pozbyć się krnąbrnego kierownictwa SA. Na podstawie spreparowanego oskarżenia o rzekomy spisek, w „noc długich noży" 30 czerwca 1934 roku oraz w czasie dni następnych, zamordowano bez sądu Röhma i związanych z nim wyższych dowódców SA oraz wielu ludzi niewygodnych dla hitlerowskiego reżymu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz