sobota, 10 września 2011

Horia Sima

Horia Sima

Horia Sima był w Rumunii przywódcą skrajnie faszystowskiej organizacji „Żelazna Gwardia". Po detronizacji Karola II i ustanowieniu dyktatury wojskowej Antonescu doszło między Antonescu a Horią Simą do wymuszonego przez Niemców kompromisu, zgodnie z którym pierwszy został „szefem państwa" (przy nominalnym panowaniu młodego króla Michała), drugi zaś premierem. Kompromis ten przetrwał jednak jedynie do stycznia 1941 roku, kiedy to bojówki „Żelaznej Gwardii" usiłowały doprowadzić do kolejnego przewrotu.Przygotowującemu najazd na ZSRR Hitlerowi zależało jednak bardziej „na zdrowej armii rumuńskiej jak się sam miał wyrazić niż fanatykach". Stacjonujące w Rumunii oddziały niemieckie udzieliły pomocy zbrojnej Antonescu, który po paru dniach krwawych walk opanował sytuację. Horia Sima uciekł do Niemiec, gdzie został internowany i w rękach Hitlera stanowił rodzaj straszaka wobec dyktatora Rumunii.

Pod koniec 1942 roku Simie udało się zbiec do Włoch, a gestapo nie potrafiła przez długi czas ani ustalić miejsca jego pobytu, ani sposobu ucieczki. Sprawę pogarszał jeszcze fakt, że gestapo, spodziewając się rychłego ujęcia Horn Simy, poinformowała Hitlera o jego ucieczce dopiero w dwa tygodnie później.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz