poniedziałek, 8 stycznia 2018

Operacja Bolivar

Operacja szpiegowska Bolivar


Był to niemiecki program szpiegowski w Ameryce Łacińskiej w latach 1940 - 1945).

Przedsięwzięcie było kontrolowane przez departament Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS (SD), niemieckiej służby bezpieczeństwa, a jego celem było przede wszystkim zbieranie tajnych informacji z Ameryki Łacińskiej w celu ich przesłania do Niemiec. Niemcom udało się stworzyć tajną sieć łączności radiowej ze swojej stacji kontroli w Argentynie, a także system kurierski wykorzystujący hiszpańskie statki handlowe do przesyłu dokumentów.

Niemcy miały trzy obszary zainteresowania w Ameryce Łacińskiej. Najważniejsze z nich to Argentyna i Chile, drugi najważniejszy to Brazylia i Meksyk, a mniejsze kraje południowej Ameryki Środkowej i północnej Ameryki Północnej stanowiły trzeciorzędne znaczenie.Władze argentyńskie aresztowały większość niemieckich agentów działających w ich kraju w połowie 1944 roku skutecznie kończąc działalność operacji "Bolívar". Godne uwagi jest również to, że informacje zebrane podczas operacji były bardziej przydatne dla aliantów, którzy przechwycili większość tajnych transmisji, niż dla Niemiec.

Johannes Becker był główną postacią operacji i był osobiście odpowiedzialny za zorganizowanie większości niemieckich operacji wywiadowczych w Ameryce Łacińskiej. Becker przybył do stolicy Argentyny, Buenos Aires, w maju 1940 roku z instrukcjami dotyczącymi przeprowadzenia operacji sabotażowych we współpracy z Heinzem Lange, który dotarł do Argentyny wkrótce po Beckerze. Jednak po protestach ambasady niemieckiej w Argentynie w sierpniu 1940 roku operacja została zamieniona wyłącznie na szpiegowski. Wkrótce odkryci przez argentyńskie władze Becker i Lange przenieśli się do Brazylii, gdzie spotkali Gustava Engelsa, innego niemieckiego agenta i właściciela General Electric Company w Krefeld.

Engels został pierwotnie zwerbowany przez Abwehrę (niemiecka agencja wywiadu wojskowego) w 1939 roku w celu zebrania wywiadu gospodarczego z zachodniej półkuli. Engels założył stację radiową w stolicy Brazylii, São Paulo, i wykorzystał nadajnik radiowy (CEL) należący do jego firmy elektrycznej, aby przesłać informacje zebrane przez jego agentów w Brazylii i USA.

Kiedy Becker przybył do São Paulo, przekształcił operację Engelsa w agencję, która relacjonowała wszystkie tematy interesujące niemiecki wywiad. Oznaczało to, że agenci zgromadzili również informacje na temat transportu morskiego, produkcji wojennej i ruchów wojskowych w USA oraz spraw politycznych i militarnych w Brazylii.

Chociaż Operacja "Bolívar" była pierwotnie przedsięwzięciem SD, wielu agentów było związanych z Abwehrą. Jednym z nich w USA był Dušan Popov, który często podróżował do Brazylii, aby porozmawiać z Engelsem. Popov był w rzeczywistości jednym z najbardziej udanych brytyjskich podwójnych agentów pierwszej wojny światowej. Innymi ważnymi agentami operacji "Bolivar" byli: Ludwig von Bohlen, attaché marynarki i lotnictwa w Chile, Hermann Bohny, attaché marynarki w Brazylii, generał Niedefuhr, attaché wojskowy w Argentynie i Kapitän Dietrich Niebuhr, attache marynarki wojennej w Argentynie i szef niemieckiej organizacji wywiadowczej w Argentynie, Herbert von Heyer został dodany do organizacji w połowie 1941 roku aby zapewnić wywiad morski.

Grupa Engelsa nie była jedynym aktywnym  kręgiem w Brazylii, ponieważ trzy inne tajne stacje radiowe, z których każda służyła innej sieci szpiegowskiej, zaczęły działać w 1941 roku. W maju stacja radiowa LIR w Rio de Janeiro zaczęła komunikować się z "Max" w Niemczech, oraz grupa LIRMAX, jak ją nazywano, ostatecznie rozbudowała swoją działalność w Argentynie, Urugwaju i Ekwadorze, a także w Brazylii: LIRMAX skupił się na komercyjnym serwisie informacyjnym, Rapidowej Limitadzie Informadora (RITA) zarządzanej przez Herberta Mullera i jego stacji radiowej autor: Friedrich Kemper von Heyer, który pracował również z grupą Celsalda Engelsa, również był związany z grupą LIRMAX.

Podczas współpracy obydwu grup istniało także kilka innych przypadków pokrywania się personelu. Okładka von Heyera była jego pracą w Theodore Wille Company, z której kilku pracowników zaangażowało się w inną sieć szpiegowską skupioną na CIT w Recife. Grupa CIT rozpoczęła działalność w czerwcu 1941 roku ale działała wyłącznie w Brazylii. Trzecia i mniejsza grupa, złożona wyłącznie z Fritza Noaka i Herberta Wintersteina, znajdowała się pomiędzy Santos i Rio de Janeiro, komunikowała się z niemiecką stacją LFS, działała tylko od września 1941 roku do stycznia 1942 roku i nie miała żadnego związku z CELALD, LIRMAX i grupą CIT.

Znaczące niemieckie szpiegostwo w Brazylii zakończyło się w marcu 1942 roku kiedy władze Brazylii aresztowały wszystkich podejrzanych agentów niemieckich i włoskich. Becker nie był w kraju, ale po powrocie do Niemiec spotkał się ze swoimi przełożonymi i właśnie w tym czasie Becker był odpowiedzialny za całą niemiecką działalność szpiegowską w Ameryce Południowej, była ona skoncentrowana na komunikacji radiowej i nakazał uczynienie Buenos Aires stacją kontrolną do zestawiania komunikacji bezpośrednio z Berlinem, mniejsze stacje były otwierane w innych krajach Ameryki Południowej do użytku tylko jako środek, za pomocą którego informacja była przekazywana do stacji kontrolnej. Lange uciekł z Brazylii do Paragwaju przed aresztowaniami i otrzymał polecenie utworzenia sieci wywiadowczej w Chile oraz Johnny Hartmuth, inny agent, który uciekł z Brazylii, został wysłany do utworzenia sieci w Paragwaju. Agentowi o imieniu Franczok została powierzona opieka nad siecią radiową, która miała powstać.

W lutym 1943 roku po znacznych trudnościach, Becker zdołał powrócić do Argentyny jako pasażer na pokładzie statku podróżującego z Hiszpanii do Buenos Aires. Lange, Hartmuth i Franczok, którzy przed opuszczeniem Brazylii wysłali jeden nadajnik do Paragwaju, założyli tymczasową stację w Asunción, stolicy Paragwaju i nawiązali kontakt z Berlinem. Jednak po otrzymaniu rozkazu Beckera, Franczok przeniósł się do nowej stacji kontrolnej w Buenos Aires w maju 1943 roku, Lange wyjechał do Chile, a Hartmuth pozostał w Paragwaju. Becker miał nadzieję stworzyć tajne stacje radiowe w każdym południowoamerykańskim kraju, ale odniósł sukces tylko w Argentynie, Chile i Paragwaju.

Kiedy Lange pojechał do Chile, istniała już organizacja agentów i stacja radiowa, więc Lange wpasował się w nią jako niezależny operator z własnymi źródłami. Stacja, wykorzystująca znak wywoławczy PYL do komunikowania się z REW w Niemczech, została ustanowiona w kwietniu lub maju 1941 roku przez von Bohlena i Friedricha von Schulza Hausmana. Do lutego 1942 roku przekazywano informacje od agentów z Chile, Kolumbii, Ekwadoru, Gwatemali, Meksyku, Peru i USA. Głównymi postaciami w organizacji byli von Bohlen w Santiago; Bruno Dittman, aktualny szef sieci w Valparaiso, von Schulz Hausman, który przeniósł się do Buenos Aires i George'a Nicolausa w Meksyku. Powiązanie sieci PYLREW z "Bolívar" ujawniono w wyniku przechwyceń, szczególnie w lipcu 1941 roku.


Sieć PYLREW powstała w oparciu o Compania Transportes Maritimos, dawniej oddział Norddeutscher Lloyd. von Schulz Hausman był kierownikiem agencji żeglugowej Norddeutscher Lloyd w Chile przed przeprowadzką do Argentyny a Dittman zastąpił ją. Inni pracownicy PYLREW, którzy byli związani z Norddeutscherem Lloydem, to Hans Blume, technik radiowy w PYL i Heinrich Reiners, który pracował dla Norddeutscher Lloyd w Panamie przed otwarciem biura frachtu morskiego w Valparaiso. Siostra Reinersa poślubiła Blume.

W wyniku danych zebranych przez amerykańskie agencje kontrwywiadowcze i przekazanych przez Departament Stanu do chilijskiego rządu, kilku aktywnych agentów chilijskiej sieci zostało aresztowanych jesienią 1942 roku ale wystarczająca liczba agentów uciekła, aby umożliwić von Bohlenowi zbudować inną sieć, znaną jako grupa PQZ. Kiedy von Bohlen wrócił do Niemiec pod koniec 1943 roku, jego grupa była wystarczająco dobrze zorganizowana, by mógł zostawić, dużą sumę pieniędzy i dużo sprzętu w rękach Bernarda Timmermana, który prowadził sieć aż do aresztowania w lutym 1944 roku. W tym czasie sieci wywiadowcze w Chile zostały uznane za rozbite, ale znowu Niemcom udało się uciec do Argentyny, gdzie nadal działali.

George Nicolaus przewodniczył sieci wywiadowczej w Meksyku do czasu jego aresztowania wiosną 1942 roku. Nicolaus służył w armii niemieckiej podczas I wojny światowej, spędził wiele lat w Kolumbii i wrócił do Niemiec w listopadzie 1938 roku. W styczniu 1939 roku został powołany do wojska i przydzielony do Abwehry. Pod koniec 1939 roku przed rozpoczęciem operacji "Bolívar", Mikołaj został wysłany do Meksyku w celu utworzenia sieci wywiadowczej. W latach 1940-1942 Nicolaus zorganizował rozległą sieć, która utrzymywała kontakty z innymi sieciami w Ameryce Południowej i próbowała uzyskać informacje z USA. Podczas gdy dane techniczne z amerykańskich publikacji zostały wyodrębnione lub sfotografowane, a niektóre ogólne informacje uzyskano od kontaktów w USA, nie ma dowodów na to, że Nicolaus zdołał uzyskać jakiekolwiek istotne tajemnice wojskowe. Udało mu się jednak pozostawić za sobą jądro organizacji, które było w stanie utrzymać pewne działania w czasie wojny, chociaż nie miało to wielkiego znaczenia dla niemieckiego wysiłku wojennego.

Niemiecka działalność szpiegowska na Kubie była niewielka, pomimo znaczenia tego kraju dla alianckich działań wojennych, i została wyeliminowana przez alianckie siły kontrwywiadowcze, zanim mogła stać się skuteczną częścią sieci operacji "Bolívar". Aby ustanowić tajną stację radiową na Kubie, Abwehra wysłała Heinza Lüninga do Hawany. Lüning był jednak niekompetentny i nie zdołał opanować nawet podstaw szpiegostwa, nigdy nie był w stanie sprawić, by jego radio działało poprawnie, nie rozumiał, jak używać sekretnego atramentu, który mu dostarczono, i nie trafiał do skrzynek.

Pomimo swojej niekompetencji, po przedwczesnym aresztowaniu w sierpniu 1942 roku urzędnicy alianccy, w tym prezydent Fulgencio Batista, generał Manuel Benítez, J. Edgar Hoover i Nelson Rockefeller, próbowali stworzyć związek między Lüningiem a U-bootami operującymi na Karaibach, twierdząc, że kontaktował się z nimi drogą radiową, aby zapewnić społeczeństwu wyjaśnienie ich niepowodzeń na wczesnym etapie kampanii "Paukenschlag". Sojusznicy w ten sposób podnieśli znaczenie Lüninga do roli głównego szpiega, ale nie ma dowodów na to, że podczas pobytu na Kubie natknął się nawet na jedną ważną informację. Lüning został uznany za winnego szpiegostwa i stracony na Kubie w listopadzie 1942 roku, stając się jedynym agentem niemieckim, który został skazany na śmierć w Ameryce Łacińskiej podczas II wojny światowej.

Pierwsze informacje przekazane z Argentyny do Niemiec dotyczyły finansów, organizacji sieci południowoamerykańskiej, argentyńskiej polityki oraz ustanowienia systemu przesyłek kurierskich między Argentyną a Hiszpanią, z wykorzystaniem członków załogi hiszpańskich statków handlowych. Po osiągnięciu dojrzałości sieci, natężenie ruchu wzrosło do 15 wiadomości dziennie. Jednak w styczniu 1944 roku Argentyński rząd aresztował kilku niemieckich i hiszpańskich agentów, a Becker i Franczok zostali zmuszeni do ukrywania się. Łączność między Argentyną i Niemcami została przerwana na około miesiąc, a kiedy została przywrócona, Becker poprosił Berlin o sprzęt radiowy, pieniądze i tajny atrament.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz