niedziela, 17 grudnia 2017

Operacja Wiosenne Przebudzenie 1945

źródło: wikipedia

Operacja Wiosenne Przebudzenie 1945

Operacja Wiosenne Przebudzenie (Frühlingserwachen, Operation Spring Awakening) trwała od 6 do 16 marca 1945 roku. Była ostatnią dużą ofensywą niemiecką w czasie II wojny światowej . Miało to miejsce na Węgrzech na froncie wschodnim. Ofensywa ta była również określana w Niemczech jako Ofensywa Plattensee oraz w Związku Radzieckim jako Operacja Obronna Balaton w dniach od 6 do 15 marca 1945 roku.

Ofensywa rozpoczęła się w tajemnicy 6 marca 1945 roku atakiem w pobliżu Jeziora Balaton, w tym obszarze znajdowały się jedne z ostatnich rezerw ropy, które nadal były dostępne dla Państw Osi. Operacja obejmowała wiele niemieckich jednostek wycofanych z nieudanej ofensywy w Ardenach na froncie zachodnim, w tym 6 Armię Pancerną i jej podległe dywizje Waffen-SS . Operacja była porażką dla Niemiec.

Operacja wiedeńska 1945

źródło: wikipedia

Operacja wiedeńska 1945

Operacja wiedeńska została uruchomiona przez radziecki 3 Front Ukraiński w celu zdobycia Wiednia, stolicy Austrii podczas II wojny światowej . Ofensywa trwała od 2 do 13 kwietnia 1945 roku. Miasto Wiedeń było otoczone i oblężone przez większą część ofensywy, aż do jego zdobycia.

Józef Stalin osiągnął porozumienie z zachodnimi aliantami przed kwietniem 1945 roku dotyczące względnych powojennych wpływów politycznych każdej ze stron w znacznej części Europy Wschodniej i Środkowej, jednak umowy te nie mówiły praktycznie nic o losach Austrii, oficjalnie uznawanej za obszar Ostmark w Wielkich Niemczech po Anschlussie w 1938 roku. W rezultacie zwycięstwo radzieckiej ofensywy w kierunku Austrii i wyzwolenie przez Armię Czerwoną znacznej części tego kraju byłoby bardzo korzystne dla późniejszych powojennych negocjacji z aliantami zachodnimi.

sobota, 16 grudnia 2017

Bombardowanie Belgradu Operacja Retribution 1941

źródło wikipedia
Operacja Retribution

Operacja Retribution, znana również jako Operacja Punishment , to  niemieckie bombardowanie Belgradu w kwietniu 1941, stolicy Królestwa Jugosławii . Miało to miejsce podczas II Wojny Światowej, podczas ataku przez Niemców, na Jugosławię. Operacja rozpoczęła się 6 kwietnia i zakończyła się 7 lub 8 kwietnia, co doprowadziło do paraliżu jugosłowiańskiego dowództwa cywilnego i wojskowego, powszechnej zagłady centrum miasta i wielu ofiar wśród ludności cywilnej. Bombardowanie Belgradu zostało poprzedzone inwazją naziemną kilka godzin wcześniej i zbiegło się z atakami powietrznymi na dużą liczbę lotnisk Jugosłowiańskich Sił Powietrznych i innych celów strategicznych w całej Jugosławii.

Brytyjskie Królewskie Siły Powietrzne przeprowadziły dwa naloty bombowe na Sofię, stolicę Bułgarii, w odwecie za ataki na Jugosławię. Inwazja spowodowała kapitulację sił Jugosławii w dniu 17 kwietnia. Starszy oficer Luftwaffe odpowiedzialny za bombardowanie został schwytany przez Jugosłowianin pod koniec wojny i został osądzony i stracony za zbrodnie wojenne, częściowo za udział w bombardowaniu Belgradu.

wtorek, 12 grudnia 2017

Generał dywizji Kazimierz Dzierżanowski

źródło:wikipedia

Generał dywizji Kazimierz Dzierżanowski

Kazimierz Antoni Dzierżanowski urodził się 24 października 1872 roku w Hałuszczyńcach, w powiecie skałackim w gminie Kołodziejówka, w ówczesnym województwie tarnopolskim, obecnie na obszarze Ukrainy w obwodzie tarnopolskim. Był synem Zygmunta, dzierżawcy dóbr, powstańca z 1863 roku, i Marii z Fedorowiczów. W 1893 roku ukończył Wydział Artylerii Wojskowej Akademii Technicznej w Wiedniu i został oficerem zawodowym w austriackiej artylerii. Służył w jednostce artyleryjskiej we Lwowie w randze porucznika. W 1914 roku został awansowany na stopień kapitana. Walczył na frontach I wojny światowej. Wojnę zakończył w stopniu podpułkownika. Po upadku Austrii, od 2 listopada 1918 roku dowodził polskimi oddziałami na Morawach, które przyprowadził w granice Polski.