wtorek, 22 lutego 2011

Podwodny stawiacz min - ORP WILK


Podwodny stawiacz min - ORP WILK

Okręt podwodny stawiacz min „Wilk" został zbudowany we francuskiej stoczni Chantiers Auqustin Normand w Le Havre na zlecenie Polskiej Marynarki Wojennej z 01-12-1926 roku w ramach programu rozbudowy floty. Program ów obejmował także budowę dwóch bliźniaczych jednostek: „Rysia" (Chantiers de la Loire. Nantes) i „Żbika" (Chantiers Naval Francais, Caen). ORP „Wilk" był wodowany 12-04-1929 roku, a ukończony w 1931 roku.Wybuch wojny zastał go w oksywskim porcie. 01-09-139 roku wyruszył stamtąd na patrol zgodnie z planem pod kryptonimem „Worek" (obowiązującym wszystkie polskie okręty podwodne). Uszkodzony bombami lotniczymi i głębinowymi, wytrwał w wyznaczonym sektorze do chwili, kiedy ograniczona (wskutek zużycia i przecieków) ilość paliwa stworzyła potrzebę uzupełnienia zbiorników. Ponieważ dokonanie tego w porcie Hel było już niemożliwe, dowódca postanowił przedrzeć się przez zablokowane Cieśniny Duńskie do Anglii.

20-09-1939 roku za kończył brawurowy rejs, zawijając do Rosyth. Po przeprowadzeniu niezbędnych remontów został wcielony do stacjonującej w tym porcie 2 brytyjskiej flotylli okrętów podwodnych. Od grudnia 1939 roku do stycznia 1941 roku odbył 9 patroli bojowych na Morzu Północnym. Po kolejnym remoncie, począwszy od 01-09-1941 roku, spełniał funkcje szkoleniowe. 02-04-1942 roku przeszedł do rezerwy. 28-09-1946 roku przekazano go Brytyjczykom. W 1951 roku został zwrócony Polsce i po powrocie na holu do
Gdyni złomowany.

Bliźniacze okręty „Ryś" i „Żbik" zostały we wrześniu 1939 roku internowane w Szwecji, skąd po wojnie wróciły do kraju, by do 1954 roku pełnić służbę w ludowej Marynarce Wojennej.

Dane taktyczno-techniczne:
Wyporność: 980/1250 ton;
Wymiary: 78.5 x 5,9 x 4,2 m;
Uzbrojenie: 1 działo 100 mm, 2 nkm plot. 13.2 mm (2 x II), 6 wyrzutni torpedowych 550 mm (10 torped), 38 (40) min;
Napęd: silniki Diesla 1800 KM, silniki elektryczne 1200 KM:
prędkość: 14,5/9,5 w; zasięg – 2500 Mm/10 w na powierzchni, 100 Mm/5 w pod wodą; załoga: 46/54 ludzi.

Dowódcy ORP „Wilk": kpt. mar. Bogusław Krawczyk (1939-1940), kpt. mar. Borys Karnicki (1940), kpt. mar. Bogusław Krawczyk (1940 - 1941), kmdr ppor. Brunon Jabłoński (1941-1942).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz