sobota, 6 stycznia 2018

Iwan Stepanowicz Koniew

Marszałek Koniew

Iwan Stepanowicz Koniew urodził się 28 grudnia 1897 roku w chłopskiej rodzinie we wsi Lodeino, w powiecie Nikolskim obecnie powiat Podosinowski obwód kirowski w centralnej Rosji. Ukończył szkołę w sąsiedzkiej wiosce w 1912 roku. Pracował jako drwal w 1916 roku, kiedy został wcielony do rosyjskiej armii carskiej. Ukończył kurs szkoleniowy artyleryjski a następnie służył w rezerwowej brygadzie ciężkiej artylerii. Zdemobilizowany w 1918 roku. W 1919 roku wstąpił do partii bolszewickiej i Armii Czerwonej jako artylerzysta w rosyjskiej Republice Dalekowschodniej pod wodzą Klimenta Woroszyłowa w regionie Trans-Bajkał. Był komisarzem Brygady Piechoty w 2 Dywizji Piechoty.W przeciwieństwie do innych marszałków polnych podczas drugiej wojny światowej jego ścieżka kariery była nieco inna, został komisarzem politycznym, oficerem, którego partia komunistyczna ufała, by przewodzić armii. Studiował w Akademii Wojskowej Frunze. Jego kariera w armii czerpała korzyści z dobrej współpracy z Woroszyłowem, który był blisko Józefa Stalina. W 1937 roku został posłem do Rady Najwyższej, a w 1939 roku członkiem-kandydatem Partii Komitetu Centralnego. We wczesnych fazach II wojny światowej dowodził rosyjską jednostką na Dalekim Wschodzie przeciwko japońskiej agresji w Mongolii. Nie był w stanie zaimponować Moskwie swoimi umiejętnościami dowódczymi, a zastąpił go Gieorgij Żukow. Żukow, któremu udało się pokonać Japończyków, stał się celem zazdrości i nienawiści dla Koniewa.

Kiedy Niemcy zaatakowały Rosję w czerwcu 1941 roku Koniew dowodził 19 Armią w obronie przeciw niemieckiemu atakowi. 19 armia została utworzona z oddziałów Północnokaukaskiego Okręgu Wojskowego. Armia była początkowo skierowana na południowo-zachodni front, ale na początku lipca z powodu katastrofalnych zmian w sytuacji, na kierunku zachodnim została przeniesiona na front zachodni . Nie udało jej się jednak dotrzeć do obwodu witebskiego.  Nie udało mu się powstrzymać Niemców w regionie Smoleńska. W sierpniu 1941 roku jego 19 armia (z nowymi dywizjami) uczestniczyła w operacji Duchowszczyna a następnie wycofał się do Moskwy, w Moskwie odegrał kluczową rolę w kontrataku, który odrzucił Niemców na zachód w zimie 1941-1942. Do końca wojny dowodził jednostkami w rozmiarach armii, w tym pierwszym Frontem Ukraińskim, który znakomicie zatrzymał główną ofensywę niemiecką w bitwie pod Kurskiem.

Działania Koniewa jako dowódcy armii zostały wysoko ocenione przez Józefa Stalina. 11 września 1941 roku Koniew został mianowany dowódcą oddziałów frontu zachodniego, 12 września otrzymał stopień generała pułkownika. Dowodził oddziałami Frontu Zachodniego nieco ponad miesiąc (wrzesień-październik 1941 r.). W tym czasie front pod jego dowództwem poniósł jedną z najgorszych porażek podczas wojny w katastrofie Wiaźmy. Straty frontowych oddziałów wynosiły, według różnych szacunków, od 400 000 do 700 000 zabitych i wziętych do niewoli. Aby zbadać przyczyny katastrofy frontu i kary dla Koniewa została powołana, komisja Komitetu Obrony Państwa kierowana przez Mołotowa i Woroszyłowa.

Koniew także odegrał rolę w wyzwoleniu Biełgorodu, Odessy, Charkowa i Kijowa. W 1944 roku  otrzymał po raz pierwszy tytuł marszałka, a następnie tytuł Bohatera Związku Radzieckiego, gdy jego ludzie z sukcesem wkroczyli do Czechosłowacji. W styczniu 1945 roku armie Koniewa rozpoczęły wielką ofensywę w zachodniej Polsce, a następnie w kwietniu 1945 w kierunku Berlina wraz z armią Żukowa. Słynny Żukow otrzymał zaszczyt zdobycia Reichstagu, Koniew i jego armię zostały skierowane do wyzwolenia Pragi.

Po wojnie Koniew stał na czele sił rosyjskich we wschodnich Niemczech i sił alianckich w Austrii. W 1946 roku zastąpił Żukowa jako pierwszy wiceminister obrony Związku Radzieckiego, ale został usunięty z władzy w 1950 roku. Ze względu na podejrzenie Stalina, że ​​zyskuje zbyt dużą popularność. Odzyskał tę pozycję w 1953 roku. Pod rządami Nikity Chruszczowa, a następnie awansował na naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego, stanowisko, które pełnił od 1956 do 1960 roku. Krótko dowodził siłami rosyjskimi w NRD, a następnie objął uroczyście stanowisko inspektora generalnego Ministerstwa Obrony, zanim przeszedł na emeryturę.

Koniew zmarł w Moskwie w 1973 roku. Pamiętany jest jako dobrze wykształcony generał armii rosyjskiej, zawsze niosący książki klasycznych autorów i cytujący Tytusa Liwiusza i Aleksandra Puszkina. Jego bezwzględność również nie została zapomniana, co ilustruje jego udział w masakrze 20 000 otoczonych żołnierzy niemieckich w pobliżu Korsun na Ukrainie w lutym 1944 roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz